Banner - CV na stole
polityka prywatności.
I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCHadd
Twoje dane osobowe są administrowane przez: HOUSELAB Szymon Matuszewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bzowa 102 lok 1, 53-226 Wrocław, NIP 8942712041. Administrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHadd
Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Twoje dane osobowe przetwarzamy na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajdziesz w Regulaminie. Twoje dane wykorzystywane są wyłącznie w celach umożliwiających realizację świadczonej dla Ciebie usługi. Nie przekazujemy ich nikomu, nie wymieniamy z innymi podmiotami, ani nie sprzedajemy w celach marketingowych. Jeśli w przyszłości zajdzie konieczność aktualizacji Polityki prywatności, zawsze będziesz mógł znaleźć jej najnowszą wersję na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności. Będzie tam zamieszczona informacja o wszystkich zmianach Polityki prywatności, takich jak cel w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, Twoje prawa, czy też tożsamość Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
III RODO, A TWOJE PRAWAadd

W świetle przepisów RODO przysługują Ci następujące prawa: Dobrowolność podania danych osobowych

Swoje dane osobowe podajesz w naszym serwisie dobrowolnie, natomiast jest to konieczne dla realizowania usług naszego serwisu, których nie będziemy mogli zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w Serwisie.

 

Prawo dostępu do Twoich danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji które z Twoich danych osobowych są przez nas przechowywane.

 

Prawo do przenoszenia, poprawiania i usunięcia danych

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie.

 

Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo do usunięcia przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, z wyjątkiem następujących sytuacji:

– w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w ciągu ostatnich dwóch lat korzystałeś z naszych usług w sposób niezgodny z Regulaminem;

– w przypadku dokonania zakupu w naszym serwisie Twoje dane osobowe dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych na okres pięciu lat.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane.

 

Prawo do ograniczenia

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

– gdy zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. W tej sytuacji ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych do momentu zweryfikowania ich poprawności

– gdy nie Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale są wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. W tej sytuacji masz prawo nie zgodzić się na usunięcie Twoich danych osobowych i w zamian zażądać ograniczenia używania Twoich danych

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

W celu rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego powinieneś zastosować się do instrukcji zawartej w każdej wiadomości e-mail zawierającej materiały marketingu bezpośredniego.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

W tym celu powinieneś skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres email hello@be-rising.pl, lub zadzwonić pod nr tel. 72 310 00 22.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

IV W JAKICH CELACH UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?add

Używamy Twoich danych osobowych w następujących celach:

– w celu dostarczenia Tobie usług w postaci gotowych do druku dokumentów na podstawie wypełnianych przez Ciebie formularzy zawierających wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe

– w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie transakcji, lub w przypadku jakichkolwiek sytuacji dotyczących powyższych kwestii. Twoich danych osobowych używamy także w celu zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i zdjęcie. W przypadku wypełnianych przez Ciebie formularzy w naszych usługach polegających na tworzeniu gotowych dokumentów, nie przetwarzamy żadnych innych danych podanych w celu utworzenia dokumentu.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe używane są wyłącznie w celu świadczenia Ci usług polegających na tworzeniu dokumentów gotowych do wydruku na podstawie formularzy wypełnianych przez Ciebie. Twoje dane otrzymują wyłącznie firmy realizujące płatności, w celu przetworzenia tychże, oraz firma imgmur.com przechowująca Twoje zdjęcie w celu umożliwienia użycia go przez Ciebie w tworzonym przez Ciebie dokumencie.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby możliwe było świadczenie dla Ciebie usług.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

– dane potrzebne do płatności są przechowywane przez firmy świadczące płatności przez okres określony przez te firmy – zdjęcie jest przechowywane przez firmę świadczącą usługi przechowywania zdjęć przez okres określony przez tę firmę

– w przypadku dokonania zakupu w naszym serwisie Twoje dane osobowe dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych na okres pięciu lat.

– Twoje dane osobowe podane w celu zasubskrybowania treści marketingowych takich jak newsletter zostaną zachowane do momentu odwołania przez Ciebie subskrybcji

PLIKI COOKIESadd

Podczas korzystania z serwisu dane osobowe zbierane są automatycznie w logach systemowych przez pliki cookies.

 

Od momentu rozpoczęcia Twojego połączenia z naszym serwisem, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia z którego się łączysz. Przetwarzamy również zgodnie z prawem dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) oraz rodzaju Twojego urządzenia łączącego się z serwisem, a także czasu połączenia oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Twojej aktywności w serwisie Be-Rising. Dane te przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących działania serwisu.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Pliki cookies to dane informatyczne, takie jak niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem którego korzystasz z serwisu, które umożliwiają:

– dostosowanie i optymalizację serwisu do Twoich potrzeb,

– zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

 

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, które ulegają skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki, jak też cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniu końcowym, za pomocą którego łączysz się z serwisem.

 

W każdej chwili możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te możesz zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Dokładne informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz w ustawieniach przeglądarki. Możesz też w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w Twojej przeglądarce internetowej.

 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.